Mera skor!

Nu har det börjat komma varianter av skoattacken mot Bush på YouTube. Här är en av dem:


Shoe show

Eftersom jag alltmer sällan ser på tv och inte läser dagstidningar regelbundet är jag dåligt uppdaterad om vad som sker i världen. Så när jag fick den här videon från David i dag så var det en nyhet för mig. Den här shoe-showen inträffade för två dygn sedan så jag förmodar att sekvensen redan flödat runt i alla nyhetsprogram överallt. Visst duckar han rätt snyggt, Bush. ;-) Kategoriseras var? I Funny stuff, Politik, Andra länder? Okej, jag ser det som en politisk yttring.


250 miljoner kvinnor i EU - och ingen duger?Jag fick ett mail med följande lydelse:

Hej alla.
Det är väl då fan att våra makthavare inte kan få nån ordning på EU-träsket.
Män är förvisso en minoritet här på jorden (48%), men nån måtta på förmånerna måste det väl ändå finnas?
Läs texten nedan, gå in på länken och skriv under och skicka sen vidare!

--------------------------------------------------------------------
Inom det närmsta året ska fyra tunga positioner inom EU tillsättas: en permanent ordförande för Europeiska rådet, en representant för utrikes- och säkerhetspolitik, en talman för parlamentet och en ordförare för kommissionen. I dagsläget är ingen kvinna aktuell för någon av dessa poster.
Det är dags för förändring! Om uppropet får minst en miljon underskrifter så måste EU-kommissionen ta upp frågan, enligt principen för deltagandedemokrati i Lissabonfördraget.
Tycker du att det är hög tid att få in fler kvinnor på de högsta positionerna i EU, skriv under!


http://www.femalesinfront.eu/default.asp?view=front

Rädda hyresrätten!Bilden är misslyckad såtillvida som jag inte fick med tidpunkten för lördagens samling på Medborgarplatsen.

En kartbild jag fann på nätet.Vågar man dra någon slutsats utifrån denna bild?
Nu sitter jag här och väntar på ett samtal från FRA ...

Those were the days

Carl Lidbom och Anders Björck slänger käft i KU-förhören 1989.


EU-registrering av bloggare?

EU och Sverige påminner allt mer om diktaturstater; medborgarna ska kontrolleras in i minsta detalj. Senast i raden av åtgärder var lagförslaget om FRA:s signalspaning som gick igenom (med smärre förändringar) i riksdagen. Och nu EU-förslaget om obligatorisk registrering av bloggare med namn och bild. Att vi i Europa har en så kallad demokratisk valprocedur är sannerligen ingen garanti mot att vi inte snart sitter i en stat som är minst lika misstänksam mot medborgarna som vilken kommunistisk diktatur som helst. Och vilken skillnad är det i dag i praktiken mellan en superkapitalistisk demokrati som USA och en lika superkapitalistisk kommunistisk diktatur som den i Kina?

Här sitter jag och tittar på den gamla arbetskamraten Anna som numera läser upp nyheter i Rapport. Ingen skugga över henne, "she's just a messenger".


Klimatfrågan - en gudagåva till politikerna

Inte för att jag tror att någon av mina strängt upptagna läsare orkar ta sig igenom denna kritiska text, skriven av Peter Stilbs, professor i fysikalisk kemi, KTH, men här har ni i alla fall chansen att ta del av ett annorlunda och inte helt politiskt korrekt perspektiv.

Klimatfrågan - en gudagåva till politikerna

"Vore jag ekonomisk rådgivare till maffian, skulle jag definitivt råda dem att ägna sig åt verksamhet inom utsläppsrättsområdet. Tänk bara - handla med något som har noll substans, och som inte är värt något överhuvudtaget."

Våra folkvalda hoppas nu kunna skapa handlingsplaner och manipulera massorna med "klimatet" som enda motivering. Tänk att ta initiativ till astronomiskt dyrbara samhällsförändringar, och oberoende av vad som verkligen sker, ändå kunna skälla på dem som inte "vidtar åtgärder". Tusentals miljarder dollar byter redan ägare runt om i världen - bl.a. Dina pengar! - och mycket mer av detta utlovas. Det gör detsamma vad det är för "åtgärder" - det gäller bara att få dem att framstå som verkliga. Inte konstigt att politiker och olika företag gör närmast vadsomhelst helst för att framstå som handlingskraftiga i klimatfrågan. Även antidemokratiska grupperingar förespråkande en ny världsordning har vaknat till liv - nu i en grön skepnad.

"Utsläppsrätter" är själva kärnan i den politiska mekanik vi har att vänta oss. Vore jag ekonomisk rådgivare till maffian, skulle jag definitivt råda dem att ägna sig åt verksamhet inom detta område. Tänk bara - handla med något som har noll substans, och som inte är värt något överhuvudtaget. Vi har bara sett början på avarter i denna riktning, och noterar också att politikerna i Sverige har varit blixtsnabba att beskatta oss med utsläppsrätter som bas. De välkomnar att det statliga Vattenfall pungslår oss med höga elräkningar, utan att ens ha några motiverande kostnader av denna art.

Det är ganska otroligt att så många av planetens innevånare nu tycks hjärntvättade att finna att "global uppvärmning" skulle vara ett viktigare område än hälsa och tillgång till rent vatten - och än mer egendomligt att man tycks vara beredd att ge avkall på dessa livsnödvändiga prioriteringar i "klimatförändringarnas" namn. Många uppfattar nu också "uppvärmning" som negativt, när nu all historisk information i modern tid visar att det är "avkylning" som är katastrofalt.

Vad det gäller är en trolig global temperaturförändring på kanske +0.5 grader under det gångna seklet. Det saknas bevis för att den skulle vara skapad av människan och lokala mönster tyder på motsatsen. Globala temperaturmedelvärdet har dessutom gått ned efter en topp 1998.

Vilka resonemang ligger då bakom de skräckscenarios vi ständigt matas med i media? Allt bygger faktiskt bara på pseudovetenskap och datorsimuleringar. De vetenskapliga argumenten är i verkligheten otestade hypoteser som förvandlats till för utomstående ogenomträngliga datorprogram. Små förändringar i de datoriserade modellerna genererar en vid skala av "resultat" eller "förutsägelser" - välj själv! Man kallar det hela för "optimering", men i verkligheten är det bara en justering för att ge det resultat modelleraren önskar.

Herregud, vilka skämt, om det nu inte vore en så allvarlig och vittomfattande fråga!

Hur har allt detta uppstått? Som många vet så var det en gång Margret Thatcher som ville ha någon trovärdig motivering för åtgärder avsedda att politiskt kväsa Storbritanniens kolgruvarbetare och att satsa på mer kärnkraft. Den eventuella påverkan koldioxid från stenkol kunde ha på "global uppvärmning" fann hon som f.d. kemist vara ett lämpligt politiskt argument. Men det saknades några vetenskapliga belägg för så verkligen var fallet. Hon skapade då ett stort forskningscentrum med uppdrag att utreda frågan (Hadley Centre), och gav därmed ett stort antal forskare en försörjning. Givetvis blev detta självgenererande - kom bara med stöd för hypotesen, så får ni ytterligare medel för att gå vidare. Resultatet är nog i dag uppenbart för alla med rimlig tankeförmåga - snöbollen har växt till en lavin - troligen 100 000-tals forskare, byråkrater, mediefolk och journalister är nu beroende av klimatalarmism för sin personliga försörjning.

Tänk också hur fantastiskt det ändå måste vara med klimatmodellering. Man kan göra det med ganska små investeringar och utan det hårda och otacksamma hantverk som ligger bakom verkligt faktainsamlande. Har man bara en superdator och några bra visualiseringsredskap till sitt förfogande får det också en aura av high-tech. Bäst är ändå att resultaten inte kan kontrolleras mot verkligheten, eftersom man talar om skeenden upp till ett sekel in i framtiden. Vadsomhelst kan därför hävdas, med minimal risk för att det ska bli avslöjat som felaktigt innan man själv ligger i graven.

Det kan här vara tänkvärt att erinra sig fallet Jan Hendrik Schön för ca 5 år sedan. Schön var en ung komet i forskarvärlden, som arbetade inom halvledarfysiken. Han producerade lång serie av experimentella studier i extremt snabb takt - och de publicerades i de allra främsta tidskrifterna inom specialområdet plus de mycket prestigefyllda allmänna tidskrifterna Nature och Science. Givetvis var alla hans arbeten utsatta för s.k. anonym expertgranskning. Efter flera år fann dock någon att vissa diagram var identiska, trots att det var helt olika mätningar. Skandalen nystades så upp.

Schöns vetenskapliga genomslagskraft berodde på att en ny teori om halvledare just hade lanserats av andra. Hans experimentella undersökningar kunde bekräfta att teorin var rätt, vilket givetvis gav honom en gräddfil in i den vetenskapliga litteraturen - men "mätningarna" var bara bluff och båg.

Datormodellering görs inom vitt skilda vetenskapsgrenar, men kräver att man åtminstone tar med alla faktorer av betydelse och samspelet mellan dem. Något sådant har man ännu inte åstadkommit för något verkligt system i naturen. Att redovisa "resultat" från dagens grova klimatmodeller (som inte ens kan hantera molnbildning och nederbörd, och där alla kosmologiska faktorer ignoreras) är inget annat än nonsens. De baseras bl.a. på vad man benämner "globala cirkulationsmodeller" (GCM). Motsvarande ansats är bevisligen värdelös inom det närliggande området hydrologi, när man ska modellera något så mycket enklare som vattennivån i floder gentemot regnmängder. Klimatmodellerarna har ändå inga skrupler att GCM-modellera kopplingen över decennier och sekler av global temperatur, regnmängder och vattennivån i floder? Skicka allihop på någon elementär kurs i forskningsfilosofi!

Varför tillåts detta av vetenskapssamhället? Det finns många mekanismer, men en viktig orsak är att de direkta fakultetsanslagen numera är så små att stora forskningsområden är helt beroende av de forskningsmedel som politikerna kanaliserar andra vägar. Inom klimatsvängen gäller det inte bara meteorologer som sett anslagen flyttas upp i en helt annan liga än för bara 10 år sedan. Alltför få tycks dock ha integritet nog att visa skepticism i något som helst hänseende. De skyller helt enkelt på att "FN?s klimatpanel" sagt att "det är så", bara de får pengarna.

Peter Stilbs, professor i fysikalisk kemi, KTH

Tack för texten, Lasse!

RSS 2.0